Program

PÁTEK 19.5.2023

12.00 - 13.00

Registrace

13.00 - 13.20

Slavnostní zahájení

Pozdrav ředitele FN Plzeň

13.20 - 14.20

Blok 1 - VUR a vzácné anomálie

Předsedající: Dolejšová O., Novák I.

Není reflux jako reflux   (10 min.)

Zerhau P., Husár M., Kvardová P.

KDCHOT FN Brno

Endoskopická léčba vezikoureterálního refluxu   (10 min.)

Nykodýmová Š.1, Dolejšová O.1, Kouba J.2, Sládková E.3, Vondráková R.4

1 Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

2 Urologické oddělení nemocnice Hořovice

3 Dětská klinika LF UK a FN Plzeň

4 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

Prune belly syndrom   (10 min.)

Králová M.1, Kuliaček P.1, Rejtar P.2, Pozler O.3, Navrátil P.4, Doležal J.5

1 Klinika Dětské chirurgie a traumatologie, FNHK

2 Radiodiagnostická klinika, FNHK

3 Dětská klinika, FNHK

4 Urologická klinika, FNHK

5 Centrum asistované reprodukce ARLETA, Kostelec nad Orlicí

Problematika urachu u dětí a dospívajících : klinický soubor (10 min.)

Novák I.1, Kuliaček P.1,Štichhauer R.2, Holická L.2, Merkl T.2, Rejtar P.3, Kopřiva J.3, Podhola M.4, Hovorková E.4

1 Urologická klinika-samostatné dětské urologické oddělení FN a LFUK Hradec Králové

2 Klinika dětské chirurgie a traumatologieFN a LFUK Hradec Králové

3 Radiologická klinikaFN a LFUK Hradec Králové

4 Fingerlandův PAÚ FN a LFUK Hradec Králové

Diskuse   (20 min.)

14.20 - 15.20

Blok 2 - Dysfunkce a Varia I

Předsedající: Zerhau P., Kuliaček P.

Solifenacin jako alternativa oxybutininu u dětí   (10 min.)

Zerhau P., Husár M., Kvardová P.

KDCHOT FN Brno

Solitární ledvina   (10 min.)

Sládková E.

Dětská klinika FN Plzeň

Přínos plastického chirurga při léčbě pubescentní dívky narozené s kloakální extrofií   (10 min.)

Trachta J.1, Trčka J.1, Staňková Š.2, Kočvara R.3, Rygl M.1

1 Klinika dětské chirurgie, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

2 1. chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

3 Urologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Naše zkušenosti s meatotomií při léčbě striktur uretry   (10 min.)

Kuliaček P.1,2, Novák I.1, Tomášek J.1, Svobodová Z.1, Bartoňová J.3

1 Oddělení dětské urologie, Urologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

2 Klinika dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

3 Klinika kožních a pohlavních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové

Diskuse   (20 min.)

15.20 - 15.50

Přestávka

15.50 - 16.50

Blok 3 - Varia II

Předsedající: Starczewski J., Kočvara R.

Naše zkušenosti s roboticky asistovanými operacemi u dětí   (10 min.)

Starczewski J., Bartošová Z., Staněk Z.

Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Ectomie v.s varle-šetřící výkon u tumorů varlat   (10 min.)

Svobodová Z., Novák I., Rejtar P., Kopřiva J., Rozkoš T., Podhola M.

Oddělení dětské urologie Urologické kliniky, Radiologická klinika, Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Inkompletní torze semenného provazce vlevo u 17-letého chlapce   (10 min.)

Vávřová L., Drlík M., Kočvara R., Sedláček J.

Urologická klinika VFN a 1.LFUK

Neoadjuvantní hormonální léčba u kojenců s jednostrannou retencí varlete   (10 min.)

Kočvara R., Fiala V., Drlík M., Sedláček J., Dítě Z., Nováková P.

Urologická klinika VFN a 1.LFUK

Diskuse   (20 min.)

16.50 - 17.00

Přestávka

17.00 - 18.00

Zasedání sekce Dětské urologie

19.00 - 24.00

Diskusní večer

SOBOTA 20.5.2023

09.00 - 09.20

Technické možnosti vyšetření vývodných cest pomocí CT   (10 min.)

Baxa J.

KZM FN Plzeň 

Diskuse   (10 min.)

09.20 - 10.30

Blok 4 - Varia III

Předsedající: Šmakal O., Faltusová E.

Naše zkušenosti s pyeloplastikou u dětí   (10 min.)

Šmakal O., Vrána J., Študentová Z., Hromčíková N.

Urologická klinika FN Olomouc

Koincidence pravostranné kongenitální hydronefrózy a levostranné ureterolitiázy   (10 min.)

Nováková P., Sedláček J., Drlík M., Kočvara R., Vávřová L., Fiala V., Soukup V.

Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze

Atypická příčina obstrukční uropatie horních močových cest   (10 min.)

Bartošová Z., Starczewski J.

Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.

Poranění ledviny se zdvojeným systémem – kazuistika   (10 min.)

Faltusová E., Pešl T.

KDCHT FTN

Kvalita spermií u adolescentů s varikokélou - první výsledky   (10 min.)

Drlík M.1, Krátká Z.2, Kočvara R.1, Fürst T.3, Sedláček J.1

1 Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2 Imunologická laboratoř Gennet, Praha

3 Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky PřF Univerzita Palackého, Olomouc

Diskuse   (20 min.)

10.30 - 10.45

Přestávka

10.45 - 11.30

Journal club

Předsedající: Drlík M., Kočvara R., Dolejšová O.

Laparoscopic lymphatic and artery sparing microsurgical varicocelectomy - technique, results and long-term outcomes

Journal of Pediatric Urology Vol. 18Issue 2p114.e1–114.e6Published online: February 6, 2022

Marcel Drlík, Eva Faltusová, Zuzana Vaĺová, Josef Sedláček, Zdeněk Dítě, Radim Kočvara

How the 99mTc-DMSA scintigraphy findings are reflected in the adopted treatment of primary vesicoureteral reflux: One centre experience.

J Pediatr Urol. 2023 Feb 13;S1477-5131(23)00026-8. doi: 10.1016/j.jpurol.2023.01.017.

Chroustová D., Trnka J., Langer J., Urbanová I., Lambert L., Kočvara R.

Sexual function in adult females after feminizing genitoplasty for congenital adrenal hyperplasia

Journal of Pediatric Urology Vol. 18Issue 3p282–286Published online: February 14, 2022

Jan Trachta, Imran Mushtaq, Natalia Petrasova, Ondrej Hradsky, Richard Skaba

11.30

Závěr